Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Beleggingsresultaten 2020

Een jaar van uitersten

2020 was een bijzonder en spectaculair beleggingsjaar. Aan het begin van 2020 zorgde de snelle verspreiding van het coronavirus en de daarmee gepaarde lockdown maatregelen voor de snelste neerwaartse correctie van aandelen ooit. In een maand tijd daalden de aandelenkoersen met meer dan 30% in waarde. Ook andere beleggingen behaalden flink negatieve rendementen in het eerste kwartaal van 2020.

In de navolgende kwartalen lieten de financiële markten hun veerkracht zien. Deze veerkracht was gedreven door enerzijds het ingrijpen van overheden, die massale steunpakketten introduceerden om de economie op gang te houden en anderzijds het ingrijpen van centrale banken, die niet schuwden om hun volledige instrumentarium in te zetten om de markten te stimuleren.

De verkiezing van Joe Biden als president van de VS en de aankondiging in november 2020 van de eerste vaccins met een hoge effectiviteit hebben de markten eveneens goed gedaan. Ondanks het zeer bijzondere en turbulente beleggingsjaar sloten aandelen het jaar af met een positief rendement.

Daling van de rente

De rente was begin 2020 al flink gedaald. Economisch sentiment, ruime financiële steun van overheden en het ingrijpen van centrale banken waren hier debet aan. De dalende rentebeweging heeft geresulteerd in positieve resultaten op obligaties. Tegelijkertijd heeft de rentedaling een sterk opdrijvend effect gehad op de waarde van de pensioenuitkeringen binnen het Collectief Variabel Pensioen.

Door de verdere daling van de rente is het verwachte rendement op obligaties van Nederland en Duitsland alleen maar verder afgenomen. Mede hierdoor zijn ook steeds meer beleggers gaan beleggen in alternatieven zoals aandelen wat een positief effect heeft gehad op de waardering van dergelijke categorieën.

Positief afgesloten

Het jaar van uitersten is uiteindelijk positief afgesloten. Als je kijkt naar de rendementen aan het begin en het eind van 2020 zou je denken dat het een heel doorsnee jaar is geweest, terwijl er toch een ongekende pandemie is losgebarsten met hoge volatiliteit gedurende het jaar op de financiële markten als gevolg. Uiteindelijk stegen bijna alle bekende beursindices (een beursindex is een mandje aandelen of obligaties dat dient als graadmeter van de ontwikkelingen op een bepaalde beurs of ļ¬nanciële markt) gedurende 2020.

De Noord-Amerikaanse beurs beleefde een zeer goed jaar door de sterke groei van de technologie aandelen. Een groot deel van dit resultaat was afkomstig van de grote vijf: Google, Microsoft, Apple, Facebook en Amazon. Ook de Europese beurzen sloten 2020 positief.

Duiding behaalde rendementen

Door de gedaalde rente hebben de portefeuilles Rente en Matching beide een positieve performance behaald. Door de hogere rentegevoeligheid van de portefeuille Matching is het resultaat ook hoger dan bij Rente. De portefeuille Rendement laat net als de aandelenmarkten een positief resultaat zien. De portefeuille heeft een lager resultaat behaald dan de meetlat (benchmark) doordat een deel van de Rendementsportefeuille defensiever is gepositioneerd om grote uitslagen (met name gericht op negatieve uitslagen) te mitigeren. De beleggingsportefeuilles van het CVP hebben eveneens een mooi rendement behaald dankzij de prudente afdekking van het renterisico en het sterke herstel van de financiële markten. Het mooie resultaat op de beleggingen van CVP heeft ertoe geleid dat het mogelijk is om de pensioenen binnen het CVP te verhogen.

Goed om te weten

  • SNPS belegt om een zo waardevast mogelijk pensioen op te bouwen.
  • Beleggen brengt risico’s met zich mee; daardoor is de hoogte van het pensioen niet gegarandeerd.
  • Iedere deelnemer van SNPS kan individueel beleggen volgens een risicoprofiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief.
  • SNPS belegt niet zelf, maar heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan Achmea Investment Management.
  • Dit gebeurt via beleggingsfondsen die worden beheerd door geselecteerde vermogensbeheerders, momenteel zijn dat BlackRock, Robeco en Legal & General Investment Management.
  • Deze fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de beleggingen in hun fondsen. SNPS (via EOS) en de fondsmanagers voeren de dialoog met de bedrijven waarin wordt belegd.