SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

7 strategische thema’s

In het jaar waarin de anderhalvemetersamenleving werd geboren, het handen schudden uit het straatbeeld verdween en thuiswerken tot norm werd verheven, bleven de 7 strategische thema’s, die het bestuur van SNPS sinds enkele jaren voert, onverminderd actueel.

1 Pensioenakkoord
Met het oog op de introductie van het nieuwe pensioenstelsel in 2026, heeft de overheid dit jaar aangepakt om het Pensioenakkoord om te zetten in nieuwe concept wet- en regelgeving. Een proces dat door Shell Pensioenbureau van nabij is gevolgd en is geanalyseerd, waarbij mogelijke implicaties en toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn in kaart zijn gebracht. SNPS is in haar huidige opzet al grotendeels ‘future proof’ en is actief betrokken bij de grote veranderingen die het nieuwe stelsel met zich meebrengt. In het totstandkomingsproces van wet- en regelgeving zal SNPS haar zienswijze blijven inbrengen.

2 Grote veranderingen voor het IT-systeem
Op 1 januari 2023 gaat SNPS, volgens huidige planning, over naar het nieuwe IT-platform van pensioenuitvoeringsorganisatie APS. Tot die tijd wordt onder de noemer ‘project Accelerate’ hard gewerkt aan deze nieuwe ‘motor onder de motorkap’ met veel meer mogelijkheden voor het pensioenfonds. Naast een efficiënte, beheerste pensioenuitvoering tegen redelijke kosten, optimaliseert SNPS met het nieuwe IT-platform ook het gebruikersgemak voor deelnemers. Dit is in lijn met de IT-strategie en de dienstverlenings-filosofie van het pensioenfonds, die drempelloze en plezierige interacties met de deelnemers vooropstelt en datakwaliteit verbetert. Omdat aanpassingen in het nieuwe IT-systeem sneller en makkelijker te realiseren zijn, wordt SNPS bovendien meer wendbaar en toekomstgericht.

3 Environmental, Social & Governance factoren, kortweg ESG
Na de omarming van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) besloot het SNPS-bestuur in 2019 focus aan te brengen op vier SDG’s. Deze zouden meer aandacht moeten krijgen in de uitvoering van het ESG-beleid. Een keuze die in het voorjaar en de zomer van 2020 werd voorgelegd aan alle (oud-) medewerkers en gepensioneerden van Shell Pensioen.
Conclusie: in het ESG-beleid mag volgens onze deelnemers extra werk worden gemaakt van de SDG’s: klimaatactie, betaalbare en duurzame energie, gendergelijkheid en duurzame steden en gemeenschappen. In gesprekken met bedrijven waarin SNPS investeert wordt deze verscherpte blik bepalend. Een taak overigens, die wordt uitgevoerd door Hermes Eos, onder regie van het bestuur van SNPS.

 4 Strategische convergentie
Om dingen niet onnodig dubbel te doen en duur te maken, wil SNPS haar processen zoveel mogelijk laten samenlopen en één oplossing bedenken voor een mogelijk probleem. Zodoende werken we onder meer met een homogene huisstijl voor beide Shell pensioenfondsen in Nederland (SNPS en SSPF). Ook in het communicatiebeleid is dat streven naar synergie duidelijk terug te vinden. Waarom zouden deelnemers, veelal dezelfde personen, worden vermoeid met twee keer dezelfde boodschap? Dat zijn dubbele kosten en het wordt er niet per se duidelijker van. Overigens staan relevantie en kwaliteit altijd voorop in alles wat we doen.

5 Strategisch Asset Level Management
Hoe kunnen we het werk nog beter organiseren om zowel de tactische als de strategische doelen van SNPS te optimaliseren? Die vraag stelt SNPS zich ieder jaar, want een efficiënte organisatie vereist goed geborgde interne en externe processen en een partnership met uitbestedingspartijen. Mede daarom is door SNPS in 2020 gewerkt aan betere rapportage voor de beleggers en het bestuur. Daarnaast zijn mooie stappen gezet in een nog betere samenwerking met onze partners zoals Achmea Investment Management (AIM) en de Stichting Pensioenopleidingen (SPO). Doel: het algehele niveau van ‘assetmanagement’’ naar een nog hoger plan brengen.

6 Geïntegreerd risicomanagement
Als de uitbraak van corona ons één ding heeft geleerd, is het wel dat er sprake is van gedegen risicomanagement bij SNPS. In een buitengewoon uitdagend jaar heeft het fonds de diverse uitdagingen goed doorstaan en heeft het ook een goed resultaat neergezet. De basis hiervoor werd gelegd met een gedegen crisisplan. Hierin waren taken en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend en procedures helder in kaart gebracht.

7 Klantgerichte deelnemersbetrokkenheid
SNPS wil technologie in dienst stellen van de deelnemers. Zodoende zijn in 2019, en de eerste maanden van 2020, pilots gedraaid met beeldbellen. De introductie hiervan, in april, had daarom niet beter kunnen worden getimed. Na de eerste lockdown raakten veel deelnemers snel gewend aan een video-overleg in plaats van een live ontmoeting. Beeldbellen wordt daardoor hoog gewaardeerd en krijgt gemiddeld het cijfer 9 van deelnemers. Daarnaast is een communicatie-experiment gedaan met diverse mobiele applicaties, waaronder een proef met sms’jes, is de ‘pensioenchecker’-app in gebruik gesteld. Doel: bepalen in welke situaties deelnemers zo persoonlijk mogelijk over hun pensioen kunnen worden geïnformeerd en welk middel daar het best bij past. Ook is SNPS in 2020 nog toegankelijker gaan communiceren over haar ESG-beleid. Dit gebeurt binnen een nieuwe omgeving op Shellpensioen.nl waar podcasts, filmpjes en interactieve modules kunnen worden geraadpleegd, om snel te worden bijgepraat over het beleid en de actuele ontwikkelingen.

Outlook 2021

We leven in onzekere tijden. Focus op wendbaarheid en adaptief vermogen lijkt daarom belangrijker dan de toekomst te kunnen voorspelen. Toch zijn wij positief gestemd over de kansen van 2021. Niet omdat we in een glazen bol kunnen kijken, maar omdat SNPS onder de moeilijke omstandigheden van vorig jaar goed heeft weten te presteren. Simpelweg door koers te houden geleid door een gedegen strategie. Dat geeft vertrouwen. Want ondanks dat SNPS in 2020 een aantal nieuwe bestuurders heeft gekregen, onder wie een nieuwe voorzitter, wist iedereen elkaar snel en goed te vinden in het dagelijkse geweld van de crisis.