Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 

Blog Kenan Yildirim

Een buitengewoon jaar

Aan het prille begin van de coronacrisis schreef columnist Thomas L. Friedman in de New York Times over een historische omwenteling van de tijd. Hij opperde het begin van een nieuwe jaartelling: voor corona en na corona (B.C en A.C). In dat verband mag de aantekening in mijn notities over het jaar 2020 dan ook als een stofje in de storm worden beschouwd: ‘secretariaat nul printjes’. Toch zie ik het als een positief terzijde in een tijd waarin corona ons leven op de kop zette. In mijn 25-jarige loopbaan heb ik nog nooit zoiets meegemaakt.

Buitengewone tijden

Alleen al de exponentiële snelheid waarmee het virus de wereld veroverde en voor zoveel leed heeft gezorgd, is ongekend. Lockdowns brachten de economie bijna letterlijk tot stilstand. In de paniek die dat veroorzaakte, maakten de financiële markten de grootste vrije val mee na de Tweede Wereldoorlog. Om kort daarna weer te stijgen alsof er niets aan de hand was. De rente, waarvan iedereen dacht, ‘’kan deze nog verder naar beneden?’’, bleef desondanks dalen.

In weerwil van al die buitengewone ontwikkelingen is SNPS erin geslaagd goed te presteren. Nog voor de eerste lockdown waren we, gecontroleerd, in crisismodus. En toeval of niet, acht maanden eerder hadden we een periodieke crisisoefening gedaan met het bestuur en het team van Shell Pensioenbureau. Dat droogzwemmen heeft ons enorm geholpen. Hierdoor wisten we elkaar ondanks de thuiswerksituatie makkelijk te vinden. Als een dieseltje zijn we door de turbulente markten gereden.

“In weerwil van al die buitengewone ontwikkelingen is SNPS erin geslaagd goed te presteren. Nog voor de eerste lockdown waren wij, gecontroleerd, in crisismodus.”

Maar ook zijn we erin geslaagd om koers te houden met de lange termijn prioriteiten van het bestuur. Op elk van de 7 strategische thema’s is, ongeacht de waan van de dag, veel bereikt. Zo is het nodige werk verzet in de wet- en regelgeving rondom het Pensioenakkoord en het toekomstige pensioenstelsel. Zorgvuldig is door Shell Pensioenbureau in kaart gebracht wat het nieuwe stelsel kan behelzen voor de lange en korte termijn. Monnikenwerk, dat ons enerzijds helpt om ruim op tijd klaar te zijn en anderzijds bruikbare informatie oplevert om de belangen van het fonds te behartigen.

Forse vooruitgang is ook geboekt op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB, oftewel ESG). Er is nieuw beleid vastgesteld, waarin niet alleen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s) zijn omarmd, maar ook is gekozen voor 4 SDG’s waarop de nadruk komt te liggen in het beleid: klimaatactie, betaalbare en duurzame energie, gendergelijkheid en duurzame steden en gemeenschappen. Aan deelnemers en gepensioneerden is vervolgens gevraagd om de 4 SDG’s naar belangrijkheid te rangschikken. Betaalbare en duurzame energie is daar als favoriet uit de bus gekomen. Deze SDG wordt gezien als het meest aantrekkelijk en passend bij SNPS-deelnemers.

Alles bij elkaar kunnen we nu meer focus aanbrengen in onze gesprekken met bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Actief aandeelhouderschap is een belangrijke pijler in de beleggingsstrategie van SNPS.

Omdat SNPS de technologie in dienst wil stellen van de deelnemers, zijn in 2019 en begin 2020 pilots gedraaid met beeldbellen. De timing was -bij toeval- spot on. Met een officiële introductie toen Nederland voor de eerste keer in lockdown ging. Hierdoor waren veel mensen buitengewoon snel gewend aan het gebruik van videocalls. Zelden hebben we bij de lancering van een nieuwe tool zo’n adoptiecurve gezien met een dergelijk hoge waardering: een 9.

Ondertussen is SNPS in 2020 steeds toegankelijker gaan communiceren, bijvoorbeeld over ESG. Binnen een nieuwe omgeving op Shellpensioen.nl kunnen podcasts, filmpjes en interactieve modules worden geraadpleegd, om snel te worden bijgepraat over het beleid en de actuele ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Daarnaast zijn verschillende communicatie-experimenten gedaan met diverse mobiele applicaties, waaronder een proef met sms-notificaties. Met als doel: zo persoonlijk mogelijk en via de meest effectieve kanalen deelnemers kunnen informeren over hun pensioen.

Tenslotte werd in december 2020 SNPS bekroond met de Innovation Award van Investment & PensionsEurope, een internationale prijs. Dit vormde een fraaie erkenning van het goed doordachte ontwerp van deze regeling.

Voor mij staat het allemaal voor dat buitengewone jaar: 2020. Met enige trots en optimisme kan ik daarom naar de toekomst kijken. Als we een dergelijke moeilijke periode zo goed met elkaar doorkomen, is dat reden voor dankbaarheid. Want onder de streep telt maar één ding: het pensioen van de deelnemers. Dat heeft onze volle aandacht. In gewone en buitengewone jaren.

Kenan Yildirim
Uitvoerend bestuurslid SNPS en General Manager Shell Pensioenbureau.

Kenan Yildrim

Namens het bestuur van SNPS geeft uitvoerend bestuurslid en tevens General Manager van Shell Pensioenbureau (het bestuursbureau van SNPS) een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen
in 2020.