Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 

Interview met Nicole van der Toorn

"Hoe een relatief klein pensioenfonds mooie stappen kan zetten in haar ESG-beleid"

Duurzaamheid, een inclusieve samenleving, klimaat, energietransitie… Meer dan ooit beheersen deze termen de bestuurskamers van pensioenfondsen. Telde tien jaar geleden nog vooral hoeveel rendement je behaalde op je beleggingen, tegenwoordig is dat niet genoeg. Hoe beleg je succesvol en houd je verantwoord beleggen hoog op de agenda? Een kwestie voor Nicole van der Toorn, bestuurslid en ESG focal point bij SNPS.

Ruim 7.000 Shell-medewerkers, oud-werknemers en gepensioneerden (van zowel SNPS als SSPF) spraken zich in 2020 uit over jullie maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wat viel je het meest op in die onderzoeksresultaten?

“Het onderwerp leeft enorm en er is een brede steun voor onze doelgerichte aanpak.
Zo hebben we getoetst of men achter het besluit staat meer focus aan te brengen. Dat doen we onder meer door ons te richten op 4 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.”

Welke zijn door jullie gekozen?

“Klimaatactie, betaalbare en duurzame energie, gendergelijkheid en duurzame steden en gemeenschappen. Sustainable Development Goals die goed passen bij de deelnemers, het fonds en Shell.”

Waarom is dat zo?

“Gendergelijkheid is al jarenlang een belangrijk thema in onze organisatie en de andere SDG’s sluiten perfect aan bij de aard van de onderneming en de wereldwijde maatschappelijke en economische uitdagingen.”

Klopt het, dat de enquête ook iets anders duidelijk heeft gemaakt? Dat deelnemers een grens stellen aan het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van SNPS?

“Ja absoluut. Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden onze deelnemers heel belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van het rendement.”

Nog even terug naar de 4 SDG’s. Wat hebben jullie daarmee gedaan?

“Na de uitslag van de enquête in september, zijn de 4 SDG’s door Hermes EOS meegenomen in hun engagement plan.”

Engagement plan? Wat bedoel je daar precies mee?

“Wij geloven in betrokken aandeelhouderschap. Dat stimuleert verantwoord ondernemen en een goed bestuur. Om die reden gaan we in dialoog met bedrijven waarin we investeren.”

“Het onderwerp leeft enorm en er is een brede steun voor onze doelgerichte aanpak”

SNPS investeert niet rechtstreeks in aandelen van ondernemingen, maar altijd met de tussenkomst van een beleggingsfonds. Hoe organiseer je die dialoog?

“SNPS gaat niet zelf in gesprek, maar gebruikt sinds vorig jaar hiervoor de diensten van Hermes EOS. Zij gaat namens SNPS de dialoog aan. Hermes EOS maakt op basis van het engagement plan en eventueel geïdentificeerde controversiële situaties een keuze met welke bedrijven zij in gesprek gaat. Dat gebeurt met bijna 1.000 bedrijven.”

In hoeverre zijn de 4 gekozen thema’s opgenomen in het engagement plan van EOS en hoe vertaalt dit zich tot gesprekken met bedrijven?

“Dat varieert per bedrijf, sector en onderwerp. Voor bijna 75 procent van de interacties met bedrijven in onze portefeuille maakte Hermes EOS tot 2020 al een koppeling met de SDG’s. Ook in haar engagement plan voor 2021-2023 krijgen de gekozen SNPS-thema’s - gendergelijkheid, betaalbare en schone energie en klimaatactie - een belangrijke positie. Daarnaast worden duurzame steden en gemeenschappen in de door Hermes EOS benoemde doelstellingen meegenomen. Hiermee zijn de 4 thema’s stevig verankerd in het engagement plan en kunnen we steeds meer laten zien wat duurzaamheid in onze beleggingsportefeuille betekent. Een concrete en mooie stap.”

Welke concrete stappen hebben jullie nog meer gezet in 2020?

“Tot 2020 gebeurde er al veel op MVB-gebied, maar daar werd niet veel over gecommuniceerd. Dat hebben we, mede naar aanleiding van het ondertekenen van het IMVB-convenant, veranderd. We hebben de beleidslijn gedetailleerd in kaart gebracht en we publiceren veel meer over wat we doen en realiseren. Zo hebben we op onze website, www.shellpensioenmvb.nl, een nieuwe MVB- omgeving gecreëerd met filmpjes en podcasts, waarmee je ons beleid leert kennen. Ook zijn de engagement trajecten transparanter gemaakt. Al met al grote stappen voorwaarts. Een lijn die we in 2021 met veel positieve energie voortzetten!”

Toen de bevestiging binnenkwam dat Shell (oud)medewerkers in grote meerderheid achter de keuze van de 4 duurzaamheidsthema’s staan, hoe hebben jullie het toen verder opgepakt?

“Toen de uitslag van de enquête in september 2020 bekend was, zijn de 4 thema’s door Hermes EOS meegenomen in het engagement plan. Daarnaast zijn we met onze vermogensbeheerder AIM in gesprek gegaan om naar nog meer mogelijkheden in de beleggingsportefeuilles te kijken. Omdat de meetbaarheid van de 4 SDG’s binnen de beleggingsportefeuilles lastig is, hebben we besloten aan te sluiten bij de implementatie van de nieuwe Europese wetgeving, die begin 2021 van kracht wordt: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze maatregelen schrijven voor dat pensioenfondsen moeten gaan rapporteren op zogeheten adverse impact indicators. Hiermee komen data en berekeningsmethodes sneller vrij om SDG’s als richtsnoer voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s te gebruiken en de impact van de beleggingsbeslissingen beter meetbaar te maken. De adverse impact indicators bevatten bijvoorbeeld maatstaven voor de uitstoot van CO2 en maken daarmee de invulling van ambities op het thema klimaatactie (SDG 13) meetbaar.”

Over Nicole van der Toorn

Nicole van der Toorn is niet-uitvoerend bestuurder bij SNPS en medeverantwoordelijk voor het intern toezicht op de uitvoerende bestuursleden. Haar aandachtsgebieden binnen het bestuur zijn ESG, Communicatie en Governance & Geschiktheid. In het dagelijks leven is Nicole werkzaam als Senior Indirect Tax Adviser. Nicole is opgeleid als fiscaal-econoom en werkte hiervoor bij accountantskantoor PWC. Ze is moeder van twee kinderen.

Podcast

Vraaggesprek met Arnold Gast en Nicoline van der Toorn