Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 

Bjorn de Mönnink & Martin ten Brink

“Ik heb veel vertrouwen in ons nieuwe communicatiebeleid”

Dat 2020 een bijzonder jaar was, staat vast. Hoe kijken voorzitter Martin ten Brink en bestuurslid Bjorn de Mönnink erop terug? Een eerlijk gesprek over de coronapandemie, het Pensioenakkoord en de toekomst.

Bjorn:  “Je bent in juli gestart als bestuursvoorzitter, midden in de coronacrisis. Was dat niet lastig?”

Martin: “Ik kende gelukkig al een aantal bestuursleden en SPN-collega’s vanuit mijn vorige baan en ben dus niet helemaal in het diepe gegooid. Dat neemt niet weg dat ik het jammer vind dat we niet bij elkaar kunnen komen. Er zijn veel wisselingen geweest binnen het bestuur; dan is fysiek afspreken wenselijk.”

Bjorn: “Ik kende de meeste mensen ook al, waardoor de relatie gemakkelijk virtueel kon worden uitgebouwd. Bovendien zat ik hiervoor in het verantwoordingsorgaan (VO); dan heb je al wat meer kennis. Toch lijkt het me fijn om straks weer face to face te kunnen vergaderen. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?

Martin: “Het was een zeer bewogen jaar, waarin de wereldeconomie een enorme dreun heeft gekregen. De impact verschilt overigens wel per sector: de luchtvaart, horeca en het toerisme zijn keihard geraakt, terwijl techbedrijven het bijvoorbeeld juist goed doen. Daarnaast zijn er grote onderlinge verschillen per land.”

Bjorn: “Dit is de eerste grote collectieve crisis die ik in mijn leven meemaak en voor velen een diepe persoonlijke impact heeft. Soms met zeer uitgesproken negatieve uitkomsten, direct en indirect (bijvoorbeeld als gevolg van de reorganisatie binnen Shell). Het bijzondere vind ik dat de financiële markten zich zo snel hersteld hebben. Als je op 1 januari 2020 op een onbewoond eiland was gaan zitten en op 31 december was teruggekomen, zou je bijna niet geweten hebben dat er in de tussentijd zich een diepe economische crisis voltrok.”

Martin: “Door dat snelle herstel zijn onze beleggingen stabiel gebleven. Het scheelt ook dat we gespreid beleggen; daardoor worden de risico’s gespreid. Als bepaalde aandelen kelderen, doen andere aandelen het wél goed.”

Bjorn: “Hoewel de financiële markten nu zelfs pieken laten zien, vraag ik me wel af wanneer en hoe er een correctie gaat komen. Overheden hebben flink wat geld in de economie gepompt, waardoor er grote begrotingstekorten zijn. Dat moet op enig moment gevolgen hebben.”

Martin: “Die zullen er ongetwijfeld zijn. Eén die nu al de aandacht vraagt van financiële markten is een oplopende inflatiedruk. Gelukkig zorgt de coronacrisis naast economische onzekerheid en het ongekend persoonlijke leed waar ook onze deelnemers mee te maken hebben ook voor enkele lichtpuntjes. Zo is er meer aandacht voor de medemens."

Bjorn: “Klopt. Ik merk dat ook bij mezelf. Door deze crisis heb ik een veel diepere band met de mensen met wie ik werk. Met het virtueel vergaderen, krijg je letterlijk een kijkje in elkaars privéleven. Je beseft veel meer dat je met mensen te maken hebt die allemaal hun eigen ‘struggles’ meemaken en hebben.”

Martin: “Dat het op afstand werken zo soepel verloopt, vind ik ook een positieve ontwikkeling. Door de uitstekende digitale infrastructuur in Nederland zijn er nauwelijks problemen en wordt het door de meeste mensen erg gewaardeerd.”

“Dit is de eerste grote collectieve crisis die ik in mijn leven meemaak en voor velen een diepe persoonlijke impact heeft”
—Martin ten Brink

Bjorn: “Ik denk dat we door deze crisis wel beseffen dat vijf dagen op kantoor werken niet de regel hoeft te zijn. Integendeel. Mijn verwachting is dat we in de toekomst veel flexibeler gaan werken. Een goede ontwikkeling als je het mij vraagt: het geeft mensen de kans om werk en privé beter te combineren.”

Martin: “Heb je zelf een betere balans ervaren de afgelopen tijd?”

Bjorn: “Ik heb een drieling van dertien. Die had ik veel minder gezien als ik vijf dagen in de week op kantoor had gezeten en regelmatig had gereisd. Ze zijn vorig jaar gestart op de middelbare school en daar heb ik nu veel van mee kunnen krijgen. Begrijp me niet verkeerd: volledig thuiswerken, vind ik ook niet ideaal. Ik ben ervan overtuigd dat mensen, andere mensen om zich heen nodig hebben, met name in creatieve processen. Hoe zit dat voor jou; jij had je de eerste tijd als gepensioneerde waarschijnlijk wel anders voorgesteld?”

Martin: “Jazeker. Bepaalde plannen heb ik helaas op de lange baan moeten schuiven. Reizen, culturele evenementen bezoeken, genieten van een hapje en drankje buiten de deur... Maar goed, dat zijn natuurlijk luxeproblemen. Die vallen in het niet bij de uitdagingen waar sommigen mee te maken hebben.”

Bjorn: “Iets heel anders – ik merk dat veel mensen zich bezighouden met het Pensioenakkoord en zich afvragen wat dit voor hen gaat betekenen.”

Martin: “Het Pensioenakkoord bestaat uit veel aspecten. Dat maakt het complex. Het belangrijkste is, dat er een beschikbare premieregeling komt, waarbij de hoogte van het pensioen gekoppeld is aan het beleggingsrendement. Pensioen wordt daardoor minder zeker, maar wel betaalbaarder. Daarnaast wordt de premie leeftijdsonafhankelijk, waardoor iedereen dezelfde pensioenopbouw heeft.”

Bjorn: “Ik ben benieuwd wat er uit de gesprekken tussen de sociale partners, Shell en de COR (Centrale Ondernemingsraad) gaat komen. Het is nu aan hen om de hoofdlijnen uit te werken tot een pensioenregeling die aansluit bij de nieuwe wetgeving.”

Martin: “De keuzes die zij maken, zijn voor het bestuur zeer bepalend. Wel is het aan ons om vast te stellen of de nieuwe regeling uitvoerbaar is en de belangen van alle deelnemers evenwichtig worden gewogen.”

Bjorn: “Ik heb er alle vertrouwen in dat men eruit komt. Als er één fonds is dat goed aansluit bij het nieuwe stelsel, dan is het SNPS wel… Een ander belangrijk agendapunt voor dit jaar is het verder verweven van duurzaamheidscriteria in ons beleggingsbeleid.”

Martin: “SNPS is een relatief klein, jong fonds. We hebben in korte tijd grote stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (ESG) en daar ben ik trots op. Nu is het zaak om ons beleid verder te verduurzamen.”

“Hoewel de financiële markten nu zelfs pieken laten zien, vraag ik me wel af wanneer en hoe er een correctie gaat komen”
— Bjorn de Mönnink

Bjorn: “Het is mooi om te zien dat onze deelnemers ook waarde hechten aan duurzaamheid. De respons op het ‘deelnemersonderzoek ESG’ dat we afgelopen jaar hebben gehouden, was enorm. Het is belangrijk dat het bestuur ervoor blijft waken dat de ESG-implementatie in lijn is met wat deelnemers voor ogen hebben. Want naast duurzaamheid vindt men een goed pensioen ook van belang.”

Martin: “Gelukkig gaan rendement en duurzaamheid goed samen. Er zijn voldoende onderzoeken die laten zien dat ESG-investeringen zorgen voor een beter rendement. Wat dat betreft is maatschappelijk verantwoord beleggen een win-winsituatie.”

Bjorn: “Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat alle keuzes die we maken helder zijn voor de deelnemers én dat ze weten waar ze terecht kunnen met vragen.”

Martin: “Ik heb veel vertrouwen in ons nieuwe communicatiebeleid waarin we focussen op transparantie (heldere boodschap), bewustzijn (wat betekent dat voor mij?) en perspectief (aanzetten tot handeling). Bovendien wordt onze manier van communiceren steeds persoonlijker. Dat deelnemers tegenwoordig kunnen beeldbellen als ze vragen hebben over hun pensioen vind iieen heel goede verbreding van de service aan onze deelnemers. Maar ik verwacht bijvoorbeeld ook dat het nieuwe administratiesysteem van onze pensioenuitvoerder dat in de maak is, zal bijdragen aan meer transparantie en beter inzicht.”

Bjorn: “We zijn al even op weg, maar heb je ook persoonlijke doelen voor dit jaar?”

Martin: “Gezond leven en blijven. Dat staat voor mij op één. En natuurlijk hoop ik het normale leven weer snel op te kunnen pakken en een stuk van 2020 in te halen. Wat zijn jouw doelen?”

Bjorn: “In balans blijven. De coronatijd is intensief geweest, dat merk ik vooral nu er licht is aan het eind van de tunnel. Ik denk dat we extra goed voor onszelf moeten zorgen én de positieve elementen uit de afgelopen periode moeten meenemen. Dan wordt het hopelijk voor de meesten een goede herinnering aan een slechte tijd.”

Bestuurder met pit

Bjorn de Mönnink is sinds 2020 niet-uitvoerend bestuurslid van SNPS. Hiervoor zat hij in het verantwoordingsorgaan (VO). Bjorn vindt pensioenmaterie allesbehalve saai en wil zijn kennis de komende tijd verder uitbreiden. Naast zijn rol als bestuurder werkt hij met veel plezier bij Shell als Finance Manager voor Capital Projects. — Bjorn de Mönnink 

Oud-Shell-gediende en levensgenieter
Een man met een rood-geel hart: dat is Martin ten Brink in een notendop. Na een dienstverband van ruim 35 jaar nam hij vorig jaar afscheid van Shell om meer tijd vrij te maken voor zijn familie en vele interesses. Als voorzitter van SNPS is hij nog nauw betrokken bij het fonds en zet hij zich in voor een goed Shell-pensioen.
— Martin ten Brink