SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Interview

Hans Peter van Arkel, sleutelfunctiehouder risicobeheer voor SNPS

In gesprek met Hans Peter van Arkel, sleutelfunctiehouder risicobeheer voor SNPS.

“Medio 2020 ben ik gevraagd als sleutelfunctiehouder risicobeheer. In deze rol houd ik overzicht op de risico’s waarmee SNPS mogelijk te maken krijgt. Dat gaat om diverse financiële en niet-financiële mogelijkheden en bedreigingen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de beoordeling van het risicomanagement binnen het fonds. Ik rapporteer hierover aan het bestuur. Ook neem ik deel aan de interne kwartaalmeetings binnen het pensioenbureau waarin het risicomanagement wordt besproken. We bekijken met elkaar: komen er nieuwe risico’s op ons af, en zo ja, hoe kunnen we die managen?”

Verbindende factor

“De Finance Manager van SPN, Jan Kees Smit, is de uitvoerder van het risicobeheer. Samen met zijn team controleert hij of alle ‘checks and balances’ correct en tijdig worden uitgevoerd. Ik heb regelmatig contact met hem, evenals met Bas van der Leer. Hij heeft dezelfde rol als ik, alleen dan voor het andere Shell pensioenfonds, SSPF. Het is fijn om ervaringen te delen en te zoeken naar een verbindende factor tussen SSPF en SNPS.”

“Het is goed om stil te staan bij je pensioen, want er zijn verschillende keuzes die je kunt maken, nu en in de toekomst”

Communicatie goed op orde

“Het is goed om stil te staan bij je pensioen, want er zijn verschillende keuzes die je kunt maken, nu en in de toekomst. Toch blijft pensioen voor veel mensen moeilijk te doorgronden en saai. Ik begrijp dat nooit zo goed, want de pensioenwereld is continu in beweging en daarom juist helemaal niet saai. Ik denk dat SNPS heel veel doet aan communicatie en in de afgelopen jaren heeft het pensioenfonds echt stappen gemaakt. Het fonds informeert de deelnemers goed via de website, met video’s, e-mails of brieven. Zeker in deze bijzondere tijden is het extra belangrijk om in contact te blijven met de deelnemers in het pensioenfonds.”

Impact op risicomanagement

“Natuurlijk, corona heeft impact op het risicomanagement, maar als je kijkt naar het geheel van maatregelen om ‘de tent in de greep te houden’ dan zeg ik: ‘deze staat als een huis’. Ondanks de uitbraak van het coronavirus waren er geen interventies en correcties nodig op de processen en heeft SNPS geopereerd binnen haar vastgestelde beleid. Dat is best iets om trots op te zijn, omdat het laat zien dat ons risicomanagement in orde is.”

Interessante wereld

“Dat ik warmloop voor deze functie ligt wel in de lijn der verwachting, gezien mijn achtergrond en ervaring als accountant en Governance, Risk & Assurance manager binnen Shell. Bovendien vind ik de pensioenwereld buitengewoon interessant. Het gaat over complexe, maar uitdagende materie. Als pensioenfonds moet je veel ballen in de lucht houden en schakelen met diverse partijen. Ik zie het als een mooie uitdaging om werkzaam te zijn binnen dat spanningsveld en vind het leuk om naast mijn reguliere werkzaamheden mijn hersens ook op een ander gebied te laten kraken!”

Over Hans Peter van Arkel

Hans Peter van Arkel werkt als Finance Manager en Country Controller voor Shell Nederland en is VO- lid van SSPF. Daarnaast is hij sleutelfunctiehouder risicobeheer voor SNPS en houdt hij vanuit die positie zicht op het totaal aan risico’s.