SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
Covid-19

Ontwikkelingen en risico’s als gevolg van corona

Als gevolg van de coronapandemie werd een aantal risico’s werkelijkheid. Het crisisplan is in maart 2020 in werking gesteld om deze risico’s te beheersen. Uiteindelijk bleken in 2020 geen interventies nodig te zijn en heeft SNPS geopereerd binnen haar vastgestelde beleid. 

Ook de impact op de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden (APS voor pensioenadministratie, SPN voor bestuursondersteuning en AIM voor vermogensbeheer) is nauwgezet gevolgd. Alle drie de uitbestedingspartijen hebben hun werkzaamheden zonder noemenswaardige impact kunnen continueren en pensioenbetalingen zijn te allen tijde zonder vertraging uitgevoerd. Dit is mede te danken aan de aanwezigheid van gedegen Business Continuity Plannen en blijkt uit de ISAE3402 rapporten die het fonds van APS en AIM heeft ontvangen. Er zijn geen signalen dat dit in 2021 anders zal zijn, maar de situatie blijft de volledige aandacht houden van het bestuur. Ook heeft in 2020 een evaluatie plaatsgevonden van de crisisprocedure en is die procedure op verschillende punten verder verbeterd. In 2021 zal tenminste een deel van het jaar nog vanuit huis worden gewerkt.